Algemene Voorwaarden

Als u doorgaat met het browsen en het gebruik van deze website, gaat u akkoord en bent u gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van deze voorwaarden, gelieve dan geen gebruik te maken van onze website.

De term 'Molino Villas' of 'ons' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website waarvan de maatschappelijke zetel Molino Villas Costa Blanca S.L. Comercial Kristal Mar No. 24E, Ctra. Moraira-Calpe 03724. Moraira. Alicante. Spanje . De term 'u' verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN

De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend voor uw algemene informatie en gebruik. De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Noch wij, noch derden geven enige garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit voor zover wettelijk toegestaan.
Uw gebruik van informatie of materiaal op deze website is geheel voor uw eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke eisen voldoen.
Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
Alle handelsmerken op deze website, die niet het eigendom zijn van of in licentie gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.
Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit.

 

PRIVACY POLICY
(geactualiseerde versie van 25 mei 2018 met nieuwe GDPR-verordeningen)

Deze website maakt gebruik van cookies om de browservoorkeuren te controleren. Er worden geen persoonlijke gegevens door ons opgeslagen voor gebruik door derden.
Als u rechtstreeks contact met ons opneemt via eender welk middel (d.w.z. Telefoon/Email/SMS/Whatsapp/Website/Andere elektronische middelen), of face to face binnen onze kantoren, verzamelen wij basiscontactgegevens van u (met uw toestemming) om ons in staat te stellen onze diensten te leveren.
Voor marketing- en promotiedoeleinden, bijvoorbeeld, waar dit wettelijk is toegestaan (anders dan indien (indien van toepassing) u zich hebt afgemeld voor marketing e-mails en/of door contact met ons op te nemen via de telefoon), kunnen wij uw informatie, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer of postadres, gebruiken om u nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en promoties te sturen, of om anderszins contact met u op te nemen over diensten of informatie waarvan wij denken dat u geïnteresseerd bent.
Wij bewaren uw gegevens slechts zolang wij een dienst aan u leveren.
U heeft het wettelijke recht om een kopie te verkrijgen van alle informatie / gegevens die wij over u bewaren. Een kopie kan op schriftelijk verzoek worden verkregen. Wij zullen de volledige informatie binnen 14 dagen verstrekken.
Alle informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde server en wordt gecodeerd met behulp van SSL-technologie.
Op schriftelijk verzoek van u zullen wij alle gegevens die wij over u bewaren verwijderen.

 

DISCLAIMER